Ambrasoft950x426

Leren door te spelen: dat is waar Ambrasoft voor staat. Over dit digitale lesmateriaal schreef ik diverse advertorials. Daarvoor sprak ik met directeuren en leerkrachten uit het basisonderwijs, leerlingen en hun ouders. Mooi om te zien hoeveel plezier kinderen hieraan beleven.

Super om te horen hoe scholen de mogelijkheden van ICT inzetten om hun onderwijs te verbeteren. Bij het schrijven van een advertorial vind ik het belangrijk dat het geen reclamepraatje wordt. Het stuk moet werkelijk meerwaarde hebben voor de lezer. Nieuws en inhoud als het even kan!