svo 950x426

Voor SVO vakopleiding food mocht ik de persoonlijke verhalen van een aantal adviseurs optekenen. Wat vinden zij mooi aan hun vak en op welke manier leveren zij een bijdrage aan de versbranche? En wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren? De aanleiding voor het boekje

met deze verhalen was de opheffing van het SVO kenniscentrum door een overheidsbesluit. De meeste adviseurs konden aan de slag bij het nieuwe, centrale kenniscentrum. Maar zij koesterden hun nauwe banden met de leerbedrijven en de praktijkopleiders met wie SVO

samenwerkt bij het opleiden van vakmensen. Een passend afscheid was dus op zijn plaats.  Uit ieders persoonlijke verhaal spreekt de betrokkenheid bij de branche, de bedrijven, de leerlingen en het onderwijs en zeker ook passie voor het vak.